Galimybę pasinaudoti antstolių paslaugomis turi visi fiziniai ar juridiniai asmenys. Prireikus tokios pagalbos, galima kreiptis į bet  kurį Lietuvoje veikiantį antstolį.

faktiniu aplinkybiu konstatavimasimas

Civiliniuose teisiniuose santykiuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra įrodinėjimo priemonė, kurios paskirtis – padėti nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes. Faktinės aplinkybės gali būti konstatuojamos teismo pavedimu ir privačių fizinių ar juridinių asmenų prašymu. Fiksuodamas faktines aplinkybes, antstolis privalo laikytis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų. 
Faktinių aplinkybių konstatavimas, dar vadinamas „teisine fotografija“ – labai plačiai pritaikoma antstolių paslauga. Antstolio užfiksuotos faktinės aplinkybės gali padėti nuginkluoti nesąžiningą oponentą teisme, o dažnai išsprendžia problemą ir visai be teismo.